ประกันสงกรานต์ จ่าย 222 คุ้มครอง 1 แสน พร้อมค่ารักษา 5000 บาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการดูแลและก็ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาเผยออกมาว่าทาง คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจสัญญาประกันภัย ออก “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222

โดยสัญญาประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองป้องกันอุบัติเหตุในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งนอกเหนือจากจะให้ความปกป้องกรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 100,000 บาทแล้ว บาปธรรม์สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุวันสงกรานต์ นี้ยังได้เพิ่มผลตอบแทนค่ารักษา เนื่องด้วยอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แม้กระนั้นไม่เกิน 5,000 บาท/ปี อีกด้วย

สำหค้ำประกันภัย 222 นี้เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง เพื่อราษฎรส่วนมากได้รับความคุ้มครองป้องกันจากอุบัติเหตุ แก่การคุ้มครองป้องกัน 1 ปี โดยคนซื้อสัญญาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ แล้วก็ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ สำหรับ ประกันสงกรานต์

ดังนี้แม้มีการซื้อบาปธรรม์เกินจากที่ระบุ ผู้รับประกันภัยรายข้างหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มปริมาณ โดยขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยร่วมโครงงานแล้ว 18 บริษัท โดยสัญญา ประกันภัย 222 ถือว่าเป็นการต่อยอดจากสัญญาประกันภัย 100 ในปีก่อนหน้า ซึ่งปีที่ผ่านมาที่มียอดขายบาปธรรม์รับรองวันสงกรานต์ 104,271 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,232,980 บาท

และก็เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมมาตรการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนหนทาง ทาง คปภ. ได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียนปรับแต่งแบบเนื้อความกรมธรรม์ประกันภัย แล้วก็เอกสารแนบของกรมธรรม์ประกันภัย โดยคำบัญชานี้ให้ส่งผลใช้บังคับสำหรับวิธีการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทสัญญาประกันภัยเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ใจความสำคัญสาระสำคัญเป็นในกรณีที่คนขับขี่รถยนต์เอาสัญญาประกันภัยภาคเต็มใจ มีจำนวนแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มก.เปอร์เซ็นต์ แล้วได้รับอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความปกป้องตลอดชาติรวมทั้งสินทรัพย์จากกรมธรรม์ประกันภัย

แม้กระนั้นสำหรับผู้เผชิญภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความย่ำแย่จากรถยนต์คันที่เอาสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จะยังคงได้รับความคุ้มครองปกป้องถัดไป โดยบริษัทสัญญาประกันภัยของรถยนต์คันที่เอาสัญญาประกันภัยข้างไม่ถูกจึงควรชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ที่ได้รับความย่ำแย่ชั่วชีวิตและก็เงินทองก่อน แล้วบริษัทสัญญาประกันภัยจะไปไล่เบี้ยขอคืนค่าสินไหมทดแทนจากคนขับขี่ที่มีจำนวนแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50 มก.เปอร์เซ็นต์ในวันหลัง